شهریور ۰۴

کلاسهای شاد تابستان کانون در غالبهای علمی هنری وفرهنگی برای تمامی سنین در کانون امام خمینی (ره) در حال برگزاری میباشد .

اردیبهشت ۲۹

 

اردیبهشت ۲۹

اردیبهشت ۲۹

سی و ششمین دوره ی مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان و سومین دوره مسابقات همسرایی فرهنگیان استان اصفهان با حضور پر شور دانش آموزان هنرمند و فرهنگیان و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان در کانون امام خمینی (ره) برگزار شد.

اسفند ۲۴