دی ۱۴

جمع کل مهمانان پذیرش در خوابگاه  145 نفر بوده است .

پذیرش خانوادگی از شهرهای : تهران ،اهواز ، شهرکرد ، یاسوج ، کرمان ، کرج ، سمنان ، شیراز ، زاهدان ، ایلام ،اردبیل ، کاشان کرمانشاه ، الیگودرز ، جهرم ، میانه ، قزوین ، رودبار ؛ گلپایگان ، مریوان ، میناب

 

آذر ۰۶

جمع کل مهمانان 478 نفر بوده است .

پذیرش خانوادگی:الیگودرز، قزوین ، میانه ، جهرم ، رودبار ، تهران ..

اردویی دانش آموزیی از راهنمایی غیرانتفاعی پیام تهران

اردویی همکاران فرهنگی ( معاونین پرورشی از ایلام )

مهر ۳۰

جمع کل مهمانان پذیرش شده 270 نفر است .

پذیرش مهمانان به صورت خانوادگی و مجردی از شهرهای کرج ، کرمانشاه ، شیراز ، کاشان،رفسنجان،اهواز،شوش،ساری،تهران،ایلام،کرمان،یزد…

مهر ۰۳

جمع کل مهمانان پذیرش شده 662 نفر است .

پذیرش بازیکنان هئت والیبال استان های تهران ، لرستان ، آذزبایجان غربی و شرقی ، توابع تهران ، گلستان ، کرمانشاه

پذیرش اردوی دانش آموزی از بندر عباس و شیراز

پذیرش مهمانان به صورت خانوادگی و مجردی از شهرهای شیراز , بوشهر , کرج ، اهواز ، رشت ، سمنان ، ایذه ، یاسوج ، خرم آباد ، تهران

شهریور ۰۱

جمع کل مهمانان پذیرش شده 97 نفر است .

پذیرش مهمانان به صورت خانوادگی و مجردی از شهرهای کرمان ، کرج ، خرم آباد ، یزد ، بندر گناوه ، تهران ، دره شهر ، تکاب ، دزفول ، گرگان ، شهرکرد ، شادگان ، اهواز ، بوشهر ، اردبیل