مرداد ۱۳

رازهای ده گانه زندگی که هر زنی باید بداند:

*راز شماره یک:

مایه تمام خوشی ها در وجود خودتان نهفته است.

تنها خودتان می توانید به خود آرامش هدیه کنید.        ((رالف والدو امرسون))

*راز شماره دو:

هدف از زندگی ،رشد و رسیدن به کامل ترین وجه انسانی ممکن است.

مکان مورد علاقه من جایی است که تا به حال قدم به آن نگذاشته ام.

*راز شماره سه:

تغییر اجتناب نا پذیر است ،پس مقاومت نکنید و تسلیم جریان زندگی شوید.

شما نمی توانید امواج را متوقف کنید .ولی می توانید موج سواری را بیاموزید.

*راز شماره چهار:

تمام موانع درسهای نهانی هستند.به آنها احترام بگذارید و ازآنها بیاموزید.

مشکلات کامل منجر به رهایی کامل می شوند.  (( گورومایی چیدویلاساناندا))

*راز شماره پنج:

ذهن شما تجربه شما از واقعیت را خلق می کند.پس با ذهنتان دوست .

ما خود را یا نا توان می کنیم یا توانگر .نیرویی که در انجام هر دو کار مصرف می کنیم یکی است.((کارلوس کاستاندا))

*راز شماره شش:

ترس سر زندگی شما را می رباید.ترس را در سایه شهامت خود کمرنگ کنید.

مارودر روی دشمن قرارگرفته ایم و حال آنکه این دشمنان خود ما هستند.((پوگو))

*راز شماره هفت:

قبل از اینکه عشق دیگران را دریافت نماییدویاعشق خود را نثارآنهاکنید،بایدبه خودتان عشق بورزید.

عشق ورزیدن به خود آغاز یک داستان عاشقانه طولانی است.((اسکاروایلد))

*راز شماره هشت:

تمام روابط،آینه شما و تمام انسانها ،معلم شما هستند.

جهان مدرسه عشق است.در دانشگاه روابط خودبا همسر،فرزندان،والدین،دوستان وآشنایان ،معنای عشق ،وقف،وایثار را در یابیم. ((سوامی ماکتاناندا))

*راز شماره نه:

آزادی واقعی از شمانسبت به زندگی حاصل می شودنه ازطریق آنچه زندگی با شمامی کند.

زندگی حاصل جمع انتخابهای خود ماست.((دکتر وین دابلیو دایر))

*راز شماره ده:

عشق پاسخ تمام پرسشهاست.

برای این که بتوانید معشوق را بشناسید،باید تک تک سلولهای بدنتان را عاشق کنید واگر چنین نمایید،به اوج می رسید.یک چیز را بدانید:تنها عشق واقعی است.((رومی))


نوشتن دیدگاه