اردیبهشت ۰۳

جمع کل میهمانان در فروردین 91: 438 نفر

میهمانان از استان های:تهران ،فارس ،قم،البرز،ایلام ،کهکلویه وبوراحمد،آذربایجان شرقی و غربی،گلستان ،همدان،مرکزی،خراسان رضوی،خوزستان،لرستان،کردستان،کرمانشاه،کرمان، مازندران،خراسان شمالی واطراف اصفهان در خوابگاه های کانون حضور یافتند.

نوشتن دیدگاه