خرداد ۰۳

(lمیهمانان کانون در حال صرف صبحانه)

جمع کل میهمانان کانون در اردیبهشت ماه :729 نفر

میهمانان این ماه از استانهای تهران ،یزد ،فارس ،خوزستان ،لرستان ،قم ،ایلام ،مازندران ،        کهکلویه و بویر احمد ،مرکزی و بوشهر که در خوابگاه های کانون پذیرای آنان بودیم.

نوشتن دیدگاه