تیر ۲۱

 

91/4/8 برگزاری جشن پایان سال                                 مدرسه راهنمایی ونوس

91/4/13 برگزاری جشن نیمه شعبان                             انجمن خیریه مسلمان

91/4/16گروه دستان                                                آقای دارابی

91/4/17 تمرین گروه سرود                                        سازمان آموزش و پرورش

91/4/19 برگزاری مسابقات سرود کشوری                      سازمان آموزش و پرورش

91/5/28 افتتاحیه برنامه های شهرداری منطقه 13           شهرداری منطقه 13

 

 

نوشتن دیدگاه