دی ۰۶

 

ویژه برنامه ی آموزشی تربیتی شادمانه با برگزاری آیتم های متنوع جنگ،قصه گویی ،نمایش خلاق و رستوران بازی پذیرای دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد .

 

 

 

نوشتن دیدگاه