دی ۰۶

مراسم افتتاحیه انجمن نخبگان ادب و هنر با حضور مسئولین آموزش و پرورش استان و جمعی از دانش آموزان علاقه مند در کانون امام خمینی (ره)برگزار شد و در انتها دانش آموزان در کارگاه های معرفی شده توسط کانون (داستان -شعر-نقالی -فیلم کوتاه ) ثبت نام نمودند.

نوشتن دیدگاه