گالری تصاویر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کلاس قصه

کلاس قصه

نمایشگاه دائمی کتاب و سی دی

جنگ جوانه ها

کلاس آشپزی

کلاس آشپزی

کلاس آشپزی

کلاس پازل جوانه ها

کلاس بازیهای گروهی جوانه ها

کلاس سفال جوانه ها

کلاس کاردستی جوانه ها

کلاس نقاشی جوانه ها

کلاس نقاشی جوانه ها

مجمع بحث و گفتگو (جلسه دکتر شیرازی)

مجمع بحث و گفتگو (جلسه دکتر شیرازی)

مجمع بحث و گفتگو(جلسه دکتر شیرازی)

گردهمایی مدیران کانونهای استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

نمایشگاه حاشیه گردهمایی مدیران استان اصفهان

جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران

بزرگداشت روز جهانی معلولین

کلاس کیک پزی

کلاس کیک پزی

کلاس عروسک سازی

جنگ روز جهانی کودک

کلاس ملیله دوزی

کلاس نقاشی

کلاس سفره آرایی

کلاس سفره آرایی

 

نوشتن دیدگاه